skip to Main Content

GØR EN FORSKEL

Netværk for alle

Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland vil gerne påvirke udviklingen af velfærdssamfundet og være med til at skabe de bedst mulige livsvilkår for alle borgere. Derfor har vi lanceret kampagnen “Alle kan gøre en forskel”.

Med kampagnen vil vi øge fokus på de muligheder vi som professionelle fagpersoner får, når vi inddrager frivillige i arbejdet.

Socialpædagoger yder professionel omsorg og støtte på samfundets vegne med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for det enkelte menneskes personlige integritet og særlige værdi. For at opnå en særlig værdi som menneske skal den enkelte have mulighed for at tage ansvar for eget liv og være en del af samfundets fællesskaber.

Alle har ret til et netværk
Socialpædagogerne mener helt grundlæggende, at alle borgere har ret til og behov for et menneskeligt netværk. Om man er et menneske med udviklingshæmning, et barn der er udsat, et menneske som er psykisk sårbar eller et menneske som er hjemløs, så har man brug for at være ’en del af det hele’.
Det betyder, at vi som samfund sikrer, at også borgere med særlige sociale problemstillinger eller funktionsnedsættelser får mulighed for at skabe netværk med andre end det professionelle personale, der yder omsorg og støtte til dem i det daglige.

Styrk borgernes egne relationer
I Socialpædagogernes forståelse af netværksarbejde handler det om at støtte borgeren i at skabe og styrke menneskelige netværk mellem borgerne og deres pårørende, civilsamfundet, frivillige eller andre i samme situation.
For at socialpædagogen kan støtte borgeren i at opbygge egne sociale relationer og danne sig et menneskeligt netværk, må der til stadighed være en bevidsthed om, at kernen netop er, at det ikke er socialpædagogen, der skal være ’den eneste betydningsfulde anden’ for borgeren.

En aktiv ressource
Socialpædagoger er som fagpersoner og som den professionelle relation for borgeren oplagt dem, der positivt vil kunne nedbryde barrierer og åbne op for, at borgerne kan blive en aktiv del af og berigende ressource i det omgivende samfund. Det kræver dog, at det omgivende samfund åbner sig og inddrager borgerne i de sociale fællesskaber. På samme vis må socialpædagoger også støtte op om, at f.eks. botilbud og aktivitets- og samværstilbud målrettet borgerne åbner op for det omgivende samfund.

Fordomsfrit og udogmatisk
Socialpædagogerne forholder sig fordomsfrit og udogmatisk til inddragelse af frivillige. Som samfund understøtter vi frivilligt arbejde, og det skal vi som socialpædagoger også gøre. Frivillighed og faglighed går fint hånd i hånd.

Socialpædagoger skal medvirke til at møde både borgeren og deres menneskelige netværk, med åbenhed og respekt og passe på ikke at kolonisere borgerens relationer. Vi skal værne om borgerne og deres personlige grænser, men vi skal ikke skærme dem mod verden. Det er alle menneskers ret at gøre sig erfaringer med andre mennesker – gode såvel som dårlige.

Til gavn for alle
Socialpædagoger skal være med til at forme koblingen mellem civilsamfundet, de frivillige og det faglige i stedet for at lade være. Når det lykkedes at gøre det omgivende samfund til en del af vores socialpædagogiske og faglige professionelle indsats, så er det til gavn for de næsten 40.000 borgere, socialpædagoger hver dag bruger tusindvis af timer sammen med, til gavn for samfundet og til gavn for den socialpædagogiske indsats.

Bliv inspireret

Ja tak, send mig mails med gode idéer

    Varige venskaber

    Det er sjovere for de unge at tage til koncert sammen med en jævnaldrende end en ældre pædagog, der får betaling for at tage til koncert sammen med dem. Derfor kom jeg på idéen med Best Buddy, hvor gymnasieelever bliver en del af vores unge beboeres netværk.

     

    Bo Christensen, socialpædagog og centerleder, Ung Ved fjorden, Struer